Xiaomi - 上市與未上市產品

  廠牌/型號 最低價
黑鯊遊戲手機 Helo 介紹 黑鯊遊戲手機 Helo 未上市
紅米 Note 7 介紹 紅米 Note 7 未上市
紅米 Note 6 Pro (4GB+64GB) 介紹 紅米 Note 6 Pro (4GB+64GB) 最低價格: 6,500
紅米 Note 6 Pro (3GB+32GB) 介紹 紅米 Note 6 Pro (3GB+32GB) 最低價格: 5,500
紅米 Note 5 (4GB+64GB) 介紹 紅米 Note 5 (4GB+64GB) 最低價格: 4,900
紅米 Note 5 (3GB+32GB) 介紹 紅米 Note 5 (3GB+32GB) 最低價格: 4,500
紅米 6 (4GB+64GB) 介紹 紅米 6 (4GB+64GB) 最低價格: 4,300
紅米 6 (3GB+32GB) 介紹 紅米 6 (3GB+32GB) 最低價格: 3,500
紅米 5 Plus (64GB) 介紹 紅米 5 Plus (64GB) 最低價格: 5,800
Pocophone F1 介紹 Pocophone F1 最低價格: 10,800
MIX 3 介紹 MIX 3 最低價格: 14,800
MIX 2S 介紹 MIX 2S 最低價格: 14,600
MIX 2 (64GB) 介紹 MIX 2 (64GB) 最低價格: 9,500
MIX 2 (128GB) 介紹 MIX 2 (128GB) 最低價格: 10,000
Max 3 (4GB+64GB) 介紹 Max 3 (4GB+64GB) 最低價格: 7,800
A2 介紹 A2 最低價格: 6,500
8 Pro 螢幕指紋版 介紹 8 Pro 螢幕指紋版 未報價
8 Lite 介紹 8 Lite 最低價格: 8,600