Xiaomi - 上市與未上市產品

  廠牌/型號 最低價
紅米 Note 7 Pro 介紹 紅米 Note 7 Pro 未上市
紅米 Note 7 (4GB+64GB) 介紹 紅米 Note 7 (4GB+64GB) 最低價格: 5,700
紅米 Note 7 (4GB+128GB) 介紹 紅米 Note 7 (4GB+128GB) 最低價格: 6,600
紅米 Note 6 Pro (4GB+64GB) 介紹 紅米 Note 6 Pro (4GB+64GB) 最低價格: 4,900
紅米 Note 6 Pro (3GB+32GB) 介紹 紅米 Note 6 Pro (3GB+32GB) 最低價格: 4,400
紅米 Note 5 (4GB+64GB) 介紹 紅米 Note 5 (4GB+64GB) 最低價格: 4,900
紅米 Note 5 (3GB+32GB) 介紹 紅米 Note 5 (3GB+32GB) 最低價格: 4,200
紅米 7 介紹 紅米 7 最低價格: 3,500
紅米 6 (4GB+64GB) 介紹 紅米 6 (4GB+64GB) 最低價格: 3,900
Pocophone F1 介紹 Pocophone F1 最低價格: 10,700
Max 3 (4GB+64GB) 介紹 Max 3 (4GB+64GB) 最低價格: 7,000
A2 介紹 A2 最低價格: 4,900
9T Pro 介紹 9T Pro 未上市
9T (8GB+256GB) 介紹 9T (8GB+256GB) 未上市
9T (6GB+64GB) 介紹 9T (6GB+64GB) 未上市
9T (6GB+128GB) 介紹 9T (6GB+128GB) 最低價格: 9,400
9 介紹 9 最低價格: 13,500
8 Pro 螢幕指紋版 介紹 8 Pro 螢幕指紋版 最低價格: 13,000