Nokia 6 摩卡銅新色遠傳八月獨賣 Nokia 6 摩卡銅新色遠傳八月獨賣
2017-08-01
Nokia 6 將在台灣推出銀色款式 Nokia 6 將在台灣推出銀色款式
2017-05-02
表現中規中矩,Nokia 6 開箱評測 表現中規中矩,Nokia 6 開箱評測
2017-03-19
Nokia 6 實體通路正式到貨開賣 Nokia 6 實體通路正式到貨開賣
2017-03-08
Nokia 6 台灣 3/8 上市,亞太獨賣 Nokia 6 台灣 3/8 上市,亞太獨賣
2017-03-07
3/8 開賣,Nokia 6 定價 7,790 元 3/8 開賣,Nokia 6 定價 7,790 元
2017-02-26
Nokia 6 發表,中國限定上市 Nokia 6 發表,中國限定上市
2017-01-09